Nordenskiöldsgatan 7
413 09 Göteborg
Sweden
+46 31 320 20 20
info@karloskar.net


FIRST PRIZE - KÄHRS DESIGN STUDIO

Yiihhaa! Karl-Oskar Designstudio won the first prize in Kährs Design Studio 2012. Our design concpet called Faktor 12 is a wood floor concept with focus on sustainability.

"Winner is Karl-Oskar Ankarberg with his concept "Faktor 12" - a floor with references to classic parquet but with a new and modern structure of blocks in varying widht and length inside existing bar widths. It gives opportunities to create a personal and unique floor with your own pattern."

Tjohooo! Karl-Oskar Designstudio tog hem första pris i Kährs Design Studio 2012. Vårt designförslag, kallat Faktor 12, är ett trägolvskoncept med fokus på hållbar utveckling.

"Vinnare blev Karl-Oskar Ankarberg med sitt bidrag ”Faktor 12” – ett golv med referenser till klassisk parkett men med ny och modern uppbyggnad av byggbitar i varierande bredd och längd inom befintlig stavbredd. Det ger möjlighet att skapa ett personligt och unikt golv med egenkomponerade mönster."


External links / Externa länkar
www.kahrs.se
www.smalandsmuseum.seYOUNGEST ARTIST IN SWEDEN


6TH - 9TH APRIL 2012 12AM - 4PM KVARNBYN'S KULTURHALL, GOTHENBURG

How young can an artist be? When is the time to decide what to do in life? How much can and should a parent influence their child? Is there a specific art-gene that can be inherited?

Come and see our exhibition and let us hear what you have to say. In the exhibitions are aquarelles that our daughter Svea, 18 months, has painted. In the exhibition are also oil paintings by Pernilla and glass art by Karl-Oskar.

Very Welcome!

6E - 9:E APRIL 2011 12.00-16.00 KVARNBYNS KULTURHALL, MÖLNDAL, GÖTEBORG

Hur ung kan en konstnär vara? När är det dags att välja karriär? Hur mycket får föräldrar pusha sina barn? Kan det finnas gåvor medfött?

Kom och se vår utställning och låt oss höra vad du tycker. Utställningen innehåller Akvareller som vår dotter Svea har målat och som vi valt ut och ramat in. På utställningen ser du även Pernillas tavlor och glas av Karl-Oskar.

Varmt välkommen!
Press images will be available the 5th of April.

QR-code for GPS-coordinates.


OUT OF THE BOX

2ND SEPTEMBER 2011 7PM-24PM STORA GÖTAFORS THE CAVES, KVARNBYN, GOTHENBURG

Deep down in the caves of the old industry in "Kvarnbyn" power by the Mölndal river. Glass pieces out of the box into the caves, exhibition night at the big event Culture night in Mölndal, Sweden.

2:A SEPTEMBER 2011 19.00-00.00 STORA GÖTAFORS GROTTORNA, KVARNBYN, GÖTEBORG

Välkommen till en utställning djupt ner i grottorna under den gamla industribyggnaden i Kvarnbyn. Glas i en annorlunda miljö uppbyggd och ljussatt till att skapa en känsla av både värme och kyla. Utställningen är en del av det stora eventet Kulturnatta i Mölndal.
Press images / Pressbilder
outofthebox.rar

QR-code for GPS-coordinates.ART IN THE FOREST

20TH AUGUST 2011 11AM-15PM SAFJÄLLET, GOTHENBURG

Mingle with a glass of cider in your hand and with pine needles under your feet. Join our art exhibition In the middle of a forest. Pernilla Albinsson and Karl-Oskar Ankarberg displays paintings and glass design in a glade IRL.

20:E AUGUSTI 2011 11.00-15.00 SAFJÄLLET, GÖTEBORG

Mingla med ett glas cider i handen och barr under fötterna. Gå på konstutställning mitt i skogen. Pernilla Albinsson och Karl-Oskar Ankarberg ställer ut tavlor och konstglas i en skogsglänta IRL.
External links / Externa länkar
www.artintheforest.com

Invitation International
Invitation.jpg

Inbjudan Svensk
Inbjudan.jpg

Press images / Pressbilder
artintheforest.rar

QR-code for GPS-coordinates.ARCHIQUARIUM

NOW IT'S TIME FOR THE TRENDY GOLDFISHES TO LIVE IN DESIGNED VILLAS

At Stockholm Furniture Fair, 8 - 12 of february, the Swedish manufacturer Akvarie-Leasing showed something completely unique - a series of spectacular designed aquariums. Designed by Karl-Oskar Ankarberg from Karl-Oskar Designstudio - famous for their collaboration with Orrefors Glass Factory.

The new series of aquariums from Akvarie-Leasing, called "Archiquarium", are something extra ordinary for aquarium enthusiasts and design aware. The spectacular aquariums makes you think about ultra modern architecture rather than traditional aquariums. With its clean rectangular shapes is the connection to scandinavian design obvious.

The table is made from massiv pine sawn with the PrimWood-method, the aquarium in 8 mm glass and the facade in Corian®. The latter is a beautiful and extreme durable composite made from natural minerals, pigment and acrylic, often used for tabletops and bathroom interior.

Akvarie-Leasing AB rents and maintains aquariums at over 2 000 enterprice workplaces and public places so that people can enjoy the restful act that an aquarium offer. Akvarie-Leasing has offices in Stockholm, Gothenburg, Malmoe and Copenhagen. www.akvarieleasing.se

NU KAN TRENDKÄNSLIGA GUPPYS OCH COOLA KAMPFISKAR BO I DESIGNAKVARIER

När Stockholm furniture fair öppnade den 8:e februari premiärvisade svenska företaget Akvarie-Leasing något helt unikt - en serie spektakulära designakvarier formgivna av Karl-Oskar Ankarberg från Karl-Oskar Designstudio.

Den nya serien akvarier för Akvarie-Leasing, döpta till Archiquarium, är något alldeles extra för både akvarie- och designintresserade. De spektakulära akvarierna för tankarna till modern arkitektur snarare än traditionella akvarier. Med sina rena rektangulära former och ytor är släktskapet till modern skandinavisk formgivning uppenbar.

Underredet är tillverkat av massivt trä sågat enligt PrimWood-metoden, akvariet i glas och kåporna i Corian. Det sistnämnda är ett vackert och extremt tåligt kompositmaterial tillverkat av naturliga mineraler, pigment och akryl som bl.a. används till bordsskivor och diskbänkar.

Akvarie-Leasing AB hyr ut och sköter akvarier på över 2 000 arbetsplatser inom näringslivet och den offentliga sektorn så att människor kan njuta av det rofyllda skådespel som är ett akvariums signum. Företaget finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. www.akvarieleasing.se
External links / Externa länkar
www.archiquarium.se
www.akvarieleasing.se

Pressmeddelande Svensk
Pressrelease_Archiquarium_se.pdf

Press images / Pressbilder
archiquarium.rar

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.netNITTON°

A stool made of bent wood. The construction allows much weight with minimum material, the form is bent in two ways. The stool is sustainable designed, use of material and choice of glue makes the stool environmentally friendly.

The name of the stool comes from the Swedish word for nineteen. The stools angle is nineteen degrees, put nineteen stools together and you’l get a circle with a perfect size for convinient communication within a group for example at the library or in school.

Nitton° comes in several wood types and coatings. New for 2011 is that it comes with a seating. The seating is made out of pressed natural fibers. This is made i collaboration with Holstensson Design.

För att en produkt ska kunna sägas vara hållbar krävs ekologiska, ekonomiska och sociala kvalitéer, Nitton° är framtagen med höga krav på alla dessa tre faktorer.

Konstruktionen tillåter hög belastning med mininal materialåtgång vilket är bra både för miljön och plånboken.

Nitton° är perfekt för det lilla sociala sammanhanget. En grupp av nitton pallar bildar en lagom stor cirkel för att alla i gruppen ska kunna ha ögonkontakt och enkelt höra varandra. Pallen går även att placera i andra formationer som gör det möjligt att dela av större och när den inte används går den att stapla för att spara plats.

Pallen är framtagen av Karl-Oskar Studio i samarbete med Holstensson Design och Möbelriket/Green Design.
Pressbilder / Press images
nitton.rar

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.netCOMBINE PLAY

Combine PLAY is the largest glass art project from Karl-Oskar Designstudio. The playfulness with colors and materials are present in each of everyone of the vases. The wood is swedish pine and the glass is handblown at Åfors in the middle of "Kingdom of Crystal" in Sweden.

Combine PLAY är det störtsta glasprojektet från Karl-Oskar Designstudio. Lekfullheten med färger och material är tydlig i var och en av vaserna. Träslaget är svensk furu och glaset är handblåst på Åfors glasbruk mitt i Glasriket i Småland.
The combination of wood and glass creates a tension, a spark, that push the mateials to a higher level of presence.

Kombinationen av trä och glas skapar en spänning, en gnista, som ger materialen en högre nivå av närvarande.
Pressbilder / Press images
combineplay.rar

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.netEXHIBITION DESIGN

HOTELS - THEN NOW AND LATER...

Karl-Oskar Designstudio designed and produced an exhibition called "Please Disturb". The exhibition is about hotels then, now, and in the future...

THEN
The oldest hotel still alive is, according to Guiness, Hoshi Ryokan in Japan that opened in 717. The oldest hotel in Sweden started five hundred years ago since a monastery, Pax Mariate, was built. 1609 they started their hotel business and it is still going strong.

NOW
Today's hotel trend is clear, it is all about concepts. Some are present in our big citys, some are far far away from any civilization. They all have an idea that is the core for their hotel.
- A concept is the founding idea
- A hotel is a building to stay the night in

LATER
Galactic Suite is a company working with the hotel of tomorrow. They offer an amazing experience far away, high up. A stay at a Galactic Suite hotel is a trip to space, it includes training, relax, entertainment both on earth and in space.

HOTELL - NU DÅ OCH I FRAMTIDEN...

Karl-Oskar Designstudio formgav och producerade utställningen "Please Disturb" som handlar om hotell, då, nu och i framtiden.


Det äldsta hotellet som fortfarande är i drift, är enligt Guiness rekordbok Hoshi Ryokan i Japan som öppnade 717. I Sverige grundades för femhundra år sedan kartusianerklostret Pax Mariae just på den plats där Gripsholms Värdshus & Hotel idag ligger. 1609 började man bedriva gästgiveri på platsen, vilket gör det till Sveriges äldsta värdshus.

NU
Dagens hotelltrend är tydlig, det handlar om koncpethotell. En del finns i våra storstäder, andra långt bort från civilisationen. Alla har de en egen grund som genomsyrar hela upplevelsen.
- Ett koncept är en övergripande och bärande idé..
- Ett hotell är en byggnad där rum för övernattning

FRAMTID
Galactic Suite är ett företag inom den kommande branschen rymdturism. De erbjuder en fantastisk upplevelse långt bort, långt upp. En tur med Galactic Suite innehåller både träning, avkoppling och underhållning, både på jorden och i rymden.


ENERGIHAGAN

VISUAL IDENTITY AND ANIMATION

Energihagan produces woodchips from trees growing at the side of the road. Karl-Oskar Designstudio created their new look, visual identity and a promotional stop-motion animation. The animation is made out of woodchips that flyes around and creates describing images.

VISUELL IDENTITET OCH ANIMATION

Energihagan arbetar med att producera flis av skog. Skogen som flisas växer längs vägar och runt åkrar. Karl-Oskar Designstudio har tagit fram deras nya visuella identitet plus en animation som visar på deras verksamhet. Filmen är en stop-motion där flisbitar flyttas runt och skapar beskrivande bilder.
The new logotype for Energihagan is inspired by woodchips. Inside the logo you can see a leave and a flame, both represents what Energihagan works with.

Energihagans nya logotyp är inspirerad av flis. I logotypen kan man se ett löv och en eldslåga, båda representerar det som Energihagan arbetear med.

Combine

The Combine familly are all combinations of glass and wood. In the combinations are interesting contrasts that enlightens the uniqness of each material, the hard, cold glass meets the wood that is warm and changeable. The products dominates of the simple, graphic expression, the shape is neutral to give room for the character of the materials. All vases are produced by Orrefors Glass factory in Sweden.

Combine projektet har haft som grund att kombinera glas med trä. I kombinationerna skapas intressanta kontraster som förstärker materialens egenskaper, det hårda, kalla glaset möts med eken som är varm och föränderlig. I produkterna dominerar det enkla, grafiska uttrycket, formen är neutral för att ge utrymme för materialens karaktär. Vaserna är blåsta av Orrefors Glasbruk.

Pressbilder / Press images
combine.rar

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.net

MONSTERS

GLASS IN BACKLIGHT

Series of photos of glass and light. The light penetrates the glass and reveils its inner. Colors and contrasts comes forward and creates a seed for the imagination.

GLAS I MOTLJUS

En serie av fotografier av glas och ljus. Ljuset genomtränger glaset och visar dess inre. Färger och kontraster kommer fram och skapar ett frö för fantasin.

The glass pieces that was used for the shoot was casted in sand in fusing kiln. Waste glass from the factory was melt into random shapes. Glasbitarna som användes till fotograferingen är sandgjutna i ugn. Spillglas från hyttan smältes ned till slumpmässiga former.


1 KRONA PER LINE

WHAT IS THE PRICE OF ART?

Have you ever wondered why are is as expensive as it sometimes is? You sure can think about the sums that both contemporary and historic art is sold for. If you search which paintings that are the most expensive ones you get a list with names as Jackson Pollock, Gustav Klimt, Pablo Picasson, Vincent van Gogh, Claude Monet etc. The price for the most expensive of these paintings on the top 10 list is about 140.050.000 £. What is it that cost?

The paintings in this art project are all done with a very simple technique and with lots of repetitions. The price is 1 swedish krona per line. In this way I want to seed thoughts and questions about what you pay for when buying art. Is it possible to price a painting in same way as groceries? What is the value, how much, and for who?

Can a painting with 1000 lines be more valuable then a painting with 100? Is it ten times more valuable?

VAD KOSTAR KONST?

Har du någon gång undrat varför konst kan kosta så mycket som den ibland gör? Visst kan man förundras över de summor som både nutida och historiska konstverk säljs för. Om man söker på vilka tavlor som är de dyraste får man fram en topplista med namn som Jackson Pollock, Gustav Klimt, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Claude Monet osv. Priset för den dyraste av dessa tavlor på topp 10 listan ligger runt 1.400.500.000 kronor. Vad är det som kostar?

Tavlorna i det här konstprojektet är gjorda med en enkel teknik och med många upprepningar. Priset är 1 krona per streck. På så sätt vill jag försöka väcka tankar och frågor om vad man betalar för när man köper konst. Kan man prissätta konst på samma sätt som matvaror? Vad är värdet, och hur stort, för vem?

Kan en tavla med 1000 streck vara mer värd än en tavla med 100? Är den tio gånger så värdefull?
2 17 54
121 248 843 3234
Vernissage at the gallery
Exhibition in Gothenburg, Sweden spring 2009
Vernissage på galleriet
Utställning i Göteborg, Sverige våren 2009

5 SECOND PLATE

How short can a sketching process be? This was the question that started the 5 second plate project. The plates are waterjet cut from sketches made in a few seconds. Using modern technology with a traditional material as glass produces a new expression.
Hur kort kan en skissprocess vara? Det var frågan som startade "5 second plate"-projektet. Faten är vattenskurna utifrån skisser som gjorts på några få sekunder. Genom att använda modern teknik tillsammans med ett traditionellt material skapas ett helt nytt uttryck.OUR DESIGN PROCESS
1 - INITIAL MEETING

First thing to do is to meet up and talk about what to do. Talk about your ideas, needs, possibilities etc. and see what we can to together.

Det vi gör först är att träffas och prata om vad som ska göras. Vilka idéer finns, behov, möjligheter etc. och se om vi kan göra något tillsammans.
2 - OFFER / CONTRACT

Second step is to form an offer/contract where in the project is described in details with an agreement on charge / commission.

Steg två är att på papper beskriva och besluta om vad som ska göras. I offerten/kontraktet beskrivs projektet i detalj och med en överrenskommelse om ersättning.
3 - RESEARCH

Research is important to get the whole picture and the possibilities in this particular project. In research is also interviews and study trips included.

Researchen är viktig för att ge en verklighetsbild av projektet. I researchfasen ingår ibland annat informationssökning, intervjuer, inspirationsresor, studiebesök.
4 - IDEATION

Quantity is the key. We use proven methods to set our minds free and get as many ideas as possible down on paper or post-its.

Kvantitet är nyckeln. Vi använder oss av en rad beprövade metoder för att få fram så många idéer som möjligt, på papper, whiteboard eller post-its.
5 - SORTING IDEAS

After a good ideation there are hundreds of ideas on hundreds of post-its. They need to be sorted and rated to retreive the best ideas and the ideas with the most potential.z

Efter en bra idégenerering ska det finnas hundratals idéer på hundratals post-its. De behöver sorteras och bedömas för att vaska fram de bästa idéerna och de idéer som har bäst potential.
6 - CONCEPT

Concept phase is to set the bigger picture and frameset down and make it visible. We use i.e. "Identity Tool Kit" as a method for narrow down and specify the concept in moodboards.

Konceptfasen ska sätta ramverket och göra den visuellt synlig. Vi använder oss till exempel av ITK-metoden (Identity Tool Kit) som en metod för att specificera och kommunicera ett koncept i så kallade imageboards.
7 - USER TESTING

Always focus on the user, users are kings and queens. A good looking design in the studio must always be tested in reality to ensure that it fulfills its meanings.

Alltid fokus på användaren, användare är kungar och drottningar. En design som ser bra ut i studion måste alltid testas ute i verkligheten med verkliga användare för att se att den uppfyller sina krav.
8 - REFINING

Taking all constructive input from user tests and refine the product/service. This can sometimes mean to start over at ideation or to just change the color of a detail.

Med input från användartesterna görs justeringar av designen. Detta kan ibland innebära att starta om helt från början eller att bara ändra en nyans på färgen av en detalj.
9 - PROTOTYPE

At last the product can be produced and the start in making it real is to produce the first prototype. Prototypes is oftern used to do additional user testing and marketing material.

Slutligen kan produkten tas fram vilket börjar med att ta fram en prototyp. Protoyper är ofta användbara för fler omgångar med användartester och marknadsföringsmaterial.

THIS IS KARL-OSKAR

HERE I AM. FEEL FREE TO LOOK AT ME AND USE MY IMAGES IN PRESS.

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.net

HÄR ÄR JAG. KÄNN DIG FRI ATT TIITA PÅ MIG OCH ANVÄND GÄRNA BILDERNA TILL PRESS.

Om du använder bilderna ovan för en publikation vore det kanon om du skickar ett mail och berättar.
Press images / Pressbilder
karloskar.rar

If you use our images for any publication please let us know by sending us an email to press@karloskar.net


Karl-Oskar Designstudio offers design services in product and graphic design. We have a strong design process that ensures high quality results. Our studio is located in Gothenburg, Sweden. Welcome to visit us or give us a call.

Karl-Oskar Designstudio
Nordenskiöldsgatan 7
413 09 Göteborg
Sweden
info@karloskar.net
+46 31 320 20 20


Karl-Oskar Designstudio erbjuder tjänster inom produktdesign och grafisk design. Vi använder en kraftfull designprocess som garanterar högkvalitativa resultat. Vår studio finns i Göteborg. Välkommen att besöka oss eller slå oss en signal.

Nordenskiöldsgatan 7
413 09 Göteborg
431 37 Mölndal
info@karloskar.net
031 320 20 20